Over KunstGein

Ooit een schilderij, een beeld, een gedicht gemaakt? Er een muziekstuk voor geschreven? Het schilderij in drie doeken gesplitst? Er een abstract of juist impressionistisch werk van gemaakt? Het in 3D vormgegeven? Een expositie van allerlei beeldende kunstvormen bezocht?

Stichting KunstGein wil mensen in Nieuwegein en omgeving interesseren en enthousiast maken voor kunst en cultuur: voor allerlei beeldende kunstvormen en vooral de amateurkunst.
Het motto van KunstGein is eenvoud en laagdrempeligheid: kunst is voor iedereen, voor oud én jong en voor mensen die (nog) niet van kunst houden.

Stichting KunstGein, opgericht in 2011, organiseert hiertoe:

  • tentoonstellingen in KunstGein EXPOSITIE in theater DE KOM en op andere locaties in Nieuwegein
  • workshops, lezingen, voordrachten, informatiebijeenkomsten, excursies, museumbezoek
  • kunst- en cultuurevenementen, zoals de KunstGein Atelierroute in 2013, 2015, 2017 en Rijnhuizen Buitengewoon in 2018.

Regelmatig zoekt KunstGein samenwerking met (culturele) organisaties. Dit zorgt voor versterking van het culturele aanbod in Nieuwegein.

De activiteiten van de Stichting worden zoveel als nodig is bekostigd uit de inkomsten die zij ontvangt in de vorm van gemeentelijke subsidie, donaties van "vrienden van KunstGein" en bijdragen van deelnemers aan exposities, lezingen, workshops etc.
Het beleid is erop gericht om elke acitiviteit zoveel mogelijk kostendekkend te organiseren.

Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden. Zij doen hun werk onbezoldigd, d.w.z. ontvangen hiervoor geen geldelijke beloning.

Begin 2015 ontving Stichting KunstGein de NIEUWEGEIN AWARD KUNST & CULTUUR.

Sinds 1 januari 2019 heeft Stichting KunstGein officiëel de status van Culturele ANBI.


Bankrekening nummer NL16 RABO 0177 8977 67

KvK nummer 53377850

Fiscaal nummer (RSIN) 850 858 562